Polityka prywatności plików "cookies" strony baza-ceidg.pl


Niniejszy dokument reguluje Politykę prywatności i plików „cookies” serwisu internetowego prowadzonego w domenie baza-ceidg.pl (zwanym dalej Serwisem). Administrator niniejszej strony (zwany dalej Usługodawcą) dochowuje wszelkiej należytej staranności w celu poszanowania prywatności użytkowników Serwisu.

W razie problemów lub wątpliwości napisz do nas!