Halina Kowalska - Usługi Pośrednictwa Ubezpieczeniowego

numer NIP: 5941006687; numer REGON: 210267841

StatusAktywny
Forma prawnaJednoosobowa działalność gospodarcza
Adres rejestracji
Kopernika, 73-240 Bierzwnik
Pokaż na mapie wskazówki dojazdu
Forma prawna
Forma prawna
NIP5941006687
REGON5941006687
Data rejestracji23-07-1996

Status VAT i biała lista

Zweryfikuj czy Halina Kowalska - Usługi Pośrednictwa Ubezpieczeniowego jest czynnym płatnikiem VAT oraz zgłoszone przez przedsiębiorcę rachunki bankowe tzw. biała lista.


Weryfikuj

Klasyfikacja działalności

Działalność gospodarcza (kod PKD) wykonywana przez tego przedsiębiorcę

  • 4799Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
  • 6419Z - Pozostałe pośrednictwo pieniężne
  • 6619Z - Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
  • 6622Z - Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych
  • 6629Z - Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne
  • 9200Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI