Gabinet Odnowy Osobistej REMEDIUM Jolanta Cielecka

numer NIP: 6691365864; numer REGON: 331379061

StatusWykreślony
Forma prawnaJednoosobowa działalność gospodarcza
Adres rejestracji
Drawno 33, 73-220 Drawno
Pokaż na mapie wskazówki dojazdu
Forma prawna
Forma prawna
NIP6691365864
REGON6691365864
Data rejestracji18-12-2012

Status VAT i biała lista

Zweryfikuj czy Gabinet Odnowy Osobistej REMEDIUM Jolanta Cielecka jest czynnym płatnikiem VAT oraz zgłoszone przez przedsiębiorcę rachunki bankowe tzw. biała lista.


Weryfikuj

Klasyfikacja działalności

Działalność gospodarcza (kod PKD) wykonywana przez tego przedsiębiorcę

 • 4719Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
 • 4778Z - Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 4779Z - Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 4781Z - Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach
 • 5520Z - Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
 • 5530Z - Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe
 • 5610B - Ruchome placówki gastronomiczne
 • 5621Z - Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
 • 5811Z - Wydawanie książek
 • 6910Z - Działalność prawnicza
 • 7220Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
 • 7490Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 7721Z - Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
 • 7810Z - Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
 • 8230Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
 • 8551Z - Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
 • 8559B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 8560Z - Działalność wspomagająca edukację
 • 8690D - Działalność paramedyczna
 • 8690E - Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 9329Z - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
 • 9609Z - Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana