Jak prowadzić firmę bez ZUSu

Jak prowadzić firmę w Polsce legalnie bez ZUSu i płacić niższe podatki?


Przygotowane przez nas rozwiązanie pozwoli zaoszczędzić Ci od 10 tys. zł do nawet 20 tys. zł! O tym jak można legalnie zaoszczędzić na sładkach ZUS dowiesz się czytając ten artykuł. Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej dla swojej firmy skorzystaj z formularza kontaktowego na końcu strony.

Wszystko o składkach ZUS 2019

Składki ZUS to duże obciążenie finansowe, która nęka wszystkich pracujących, a w szczególności osoby prowadzące działalność gospodarczą. To także widmo, które odstrasza potencjalnych przedsiębiorców chcących spróbować swoich sił w biznesie. Warto więc zyskać wiedzę na temat szczegółów tych składek, zasad naliczania, terminów płacenia i innych, dotyczących ZUS informacji. Warto też poznać sposoby na prowadzenie firmy bez płacenia składek ZUS lub w mniejszym wymiarze i to całkowicie zgodnie z prawem.

 • Jakie są obowiązki przedsiębiorcy wobec ZUS?
 • Ile wynoszą aktualne składki ZUS w 2019 roku?
 • Do kiedy należy opłacić składki ZUS z działalności gospodarczej?
 • Ile wynosi preferencyjny ZUS (tzw. mały ZUS) dla nowych firm?
 • Jaki jest zatem stały miesięczny koszt prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej w Polsce?

Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w poniższym artykule.

Kto musi płacić ZUS?

Do płacenia ZUS-u zobowiązane są wszystkie osoby pracujące na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenie, przy czym obciążenie tymi płatnościami leży po stronie pracodawcy i samego pracownika, po 50%. Na chwilę obecną jedyna legalna forma wykonywania pracy, która nie generuje kosztów ZUS to umowa o dzieło, z której odprowadzany jest jedynie podatek dochodowy. Trzeba jednak liczyć z tym, że to rodzaj umowy, który nie zostanie potem zaliczony do okresów składkowych liczonych do emerytury. Ponadto, jeśli jest to jedyna forma pracy, warto pamiętać, że nie ma tu także ubezpieczenia zdrowotnego.

Druga grupa obarczona składkami ZUS i to w zwiększonym wymiarze to podmioty prowadzące działalność gospodarczą. Każda osoba prowadząca firmę musi opłacać swój ZUS osobisty oraz składki pracowników, w części przynależnej pracodawcy. Nietrudno więc się domyślić, że ZUS przedsiębiorcy 2019 to zdecydowanie większe obciążenie.

Konieczne jest jednak małe wyjaśnienie. Powyższe koszty obowiązują jedynie osoby prowadzącej działalność gospodarczą tzw. pozarolniczą. Działalność rolnicza objęta jest składkami, które regulują odrębne przepisy i obsługuje zupełnie inna instytucja, tj. KRUS.

Części składowe obowiązkowych ubezpieczeń społecznych

Mówimy, że trzeba zapłacić ZUS, ale zwykle nie zastanawiamy się nad tym, co kryje w sobie określenie "składki zusowskie". Tą wiedzę posiadają oczywiście wszystkie księgowe i kadrowe, ale zwykły przedsiębiorca już niekoniecznie. A szkoda, bo przecież zawsze warto wiedzieć na co konkretnie wydajemy swoje pieniądze.

Zacząć trzeba od tego, czym w ogóle zajmuje się ZUS? Odcinając się rzecz jasna od wszelkiego rodzaju komentarzy na temat jego skuteczności i przydatności. Pełna nazwa to Zakład Ubezpieczeń Społecznych powstał w 1934 roku i od tego czasu przeszedł wiele transformacji. Co ciekawe, przez pięć lat nie istniał. W 1955 roku został zlikwidowany, a jego funkcje powierzono innym instytucjom. Jednak już 1960 roku przywrócono ZUS do działania, można więc wywnioskować, że ówczesne władze nie znalazły lepszych rozwiązań, co zresztą nie zmieniło się do dzisiaj.

Wysokość składki ZUS dla przedsiębiorcy w 2019 roku

Prowadząc w Polsce firmę w formie jednoosobowej działalności gospodarczej jesteś zobowiązany jako przedsiębiorca płacić comiesięczne składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu ubezpieczenia ZUS w wysokości około 1200 zł.

Kompetencje Zakładu Ubezpieczeń Społecznych:

 • Ustalanie i pobieranie składek oraz rozliczenia z płatnikami na ich kontach indywidualnych,
 • Obliczanie, przydzielanie i wypłata płatnikom należnych świadczeń,
 • Wyliczanie oraz wypłata emerytur i rent,
 • Orzekanie za pośrednictwem lekarzy orzeczników i komisji lekarskich praw do otrzymywania świadczeń z ubezpieczeń społecznych z tytułu niezdolności do pracy,
 • Wydawanie legitymacji dla emerytów i rencistów,
 • Kontrola prawidłowości realizowania obowiązku wpłacania składek przez płatników,
 • Wykonywanie analiz i prognoz w zakresie przyszłych świadczeń dla płatników.

Kiedy już wiadomo, czym zajmuje się ta szacowna instytucja, przyszedł czas na przeanalizowanie samych składek. Oczywiście największą ich część stanowi ubezpieczenie emerytalne, to 19,52% podstawy wymiaru.

Pozostałe części składowe składek ZUS 2019:

 • Ubezpieczenie rentowe - 8% podstawy wymiaru,
 • Ubezpieczenie chorobowe - 2,45% podstawy wymiaru,
 • Ubezpieczenie wypadkowe - przedział od 0,4 do 3,6% podstawy wymiaru,
 • Ubezpieczenie zdrowotne - 9% podstawy wymiaru,
 • Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - 0,1% podstawy wymiaru,
 • Fundusz Emerytur Pomostowych - 1,5% podstawy wymiaru,
 • Fundusz Pracy - 2,45% podstawy wymiaru.

Reasumując, ZUS pobiera od nas składki w ustalonej przepisami wysokości, po czym zajmuje się podziałem tych kwot zgodnie z powyższym wykazem. Podstawa wymiaru składek, na podstawie której obliczane są poszczególne składniki zależy od tytułu do ubezpieczenia, tj. od osiągniętego przychodu, kwoty zadeklarowanej przez płatnika bądź kwoty określonej odrębnymi przepisami.

Dla osób zatrudnionych w ramach umowy o pracę bądź umowę zlecenie wszystkie części aktualnych składek ZUS 2019 są obowiązkowe. W przypadku przedsiębiorców dobrowolne jest ubezpieczenie chorobowe. Trzeba jednak pamiętać, że rezygnując z opłacania tej części, odbieramy sobie prawo do pewnych świadczeń, np. zasiłku macierzyńskiego i chorobowego.

Ile wynosi składka ZUS 2019 dla działalności gospodarczej?

Składki zusowskie niestety wciąż rosną, co jest pokłosiem ustalanego przez rząd, wciąż większego wynagrodzenia przeciętnego. Ta wartość sprawia, że prowadzący działalność gospodarczą płacą coraz większe składki. Z prostych wyliczeń wynika, że w ciągu ostatnich 10 lat wzrosły one prawie o 500 zł.

Wysokość składek ZUS dla przedsiębiorców w ostatnich latach

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
839,06 890 981,02 1027 1042,5 1095,4 1121,5 1172,6 1232,16 1316,97

Z tytułu ZUS 2019 składki wynoszą już więc lekko powyżej 1300 zł, a w kolejnym roku zapowiada się kolejna, o wiele większa podwyżka. Prawdopodobnie będzie to około 10%. Już dziś wiele małych firm ma problem z terminowym opłacaniem składek, co oczywiście generuje dodatkowe koszty. Warto zapoznać się z wielkością odsetek związanych z opóźnieniami, żeby potem nie było niespodzianek. W skomplikowanych wyliczeniach pomoże praktyczny narzędzie, obliczający składki ZUS kalkulator.

Oczywiście na całość opłat składają się poszczególne składki:

emerytalna 558,08
rentowa 228,72
chorobowa 70,05
wypadkowa 47,75
Fundusz Pracy 70,05
ubezpieczenie zdrowotne 342,32
Razem 1316,97

Przedsiębiorcy, którzy szukają oszczędności mogą nie płacić ubezpieczenia chorobowego, ale tylko w przypadku swojego ZUS-u osobistego. Wszystkie składniki tych płatności dotyczące zatrudnianych pracowników są obowiązkowe. Warto też pamiętać o konsekwencjach takich oszczędności.

Firma z mniejszymi składkami - mały ZUS 2019

Koszt w postaci narzucanych przez ZUS aktualnych składek to często zbyt duże obciążenie dla firm, szczególnie dla tych z sektora MŚP oraz dla początkujących przedsiębiorców. Dlatego rząd, chcąc jednak zachęcić nas do działalności na własny rachunek daje możliwość obniżania tych kosztów czyli, tzw. mały ZUS. Ale i ten prezent od rządzących podlega corocznym podwyżkom.

Do tej pory pod określeniem mały ZUS kryła się możliwość płacenia mniej niż połowy obowiązujących składek przez pierwsze 24 miesiące działalności. W roku 2018 składki wynosiły 520 zł wraz z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym. Uprawnieni do skorzystania z ulgi byli przedsiębiorcy zaczynający swoją pierwszą działalność lub ci, którzy jej nie prowadzili przez ostatnie 60 miesięcy oraz spełniali inne wymogi wskazane przez ustawodawcę.

Dziś mały ZUS dla firm wynosi 555, 85 zł wraz z ubezpieczeniem chorobowym, ale dodatkowo ustawodawca wprowadził tzw. ulgę na start. Można przez pierwsze 6 miesięcy działalności płacić tylko ubezpieczenie zdrowotne czyli 342,32 zł, a potem przejść na zwykłą ulgę w ramach małego ZUS-u. To spore ułatwienie, ale trzeba pamiętać, że przez ten czas przedsiębiorcy nie przysługują żadne świadczenia chorobowe, wypadkowe, macierzyńskie itp.

Inne sposoby na obniżenie kosztów ZUS

Poza opisanym tzw. małym zusem 2019 są jeszcze inne sposoby, które pozwolą wam obniżyć koszty prowadzenia działalności związane ze składkami zusowskimi.

 • Inkubator przedsiębiorczości. Osoby, które chcą otworzyć start-up lub inną formę nowej działalności i boją się formalności oraz składek ZUS, mogą skorzystać z oferty takiego inkubatora. Prowadzą je uczelnie, fundacje, gminy i podmioty prywatne. Obsługują firmy o określonym przez siebie profilu w zakresie formalności prawnych, księgowych oraz kadrowych. Kosztuje to średnio 300-500 zł na miesiąc i trzeba się poddać wielu regułom, ale w zamian nie trzeba m.in. płacić składek ZUS. Możliwość odbiera całkiem swobodę działalności, ale generuje oszczędności, więc każdy musi sam zdecydować, co jest dla niego ważniejsze.
 • Połączenie pracy na etacie z działalnością gospodarczą. Jeżeli masz pomysł na biznes, który jesteś w stanie połączyć z pracą na umowę, to twoja sytuacja jest bardzo korzystna. W takim przypadku możesz prowadzić firmę bez ZUS, jesteś zobowiązany jedynie do opłacania dodatkowej składki zdrowotnej, która w 2019 roku wynosi 342,32 zł.
 • Działalność nierejestrowana. Od kwietnia 2018 r. obowiązuje tzw. Konstytucja biznesu, która między innymi wprowadziła możliwość prowadzenia działalności nierejestrowanej. Pozwala to na prowadzenie takiej "firmy na próbę" albo po prostu dorabianie do pensji bez konieczności rejestrowania działalności, a tym samym bez ZUS. Warunkiem jest osiąganie przychodów na poziomie nie przekraczającym 50% minimalnego wynagrodzenia.
 • Działalność rolnicza i KRUS. Osoby, które spełniają odpowiednie warunki, m.in. są ubezpieczone w KRUS od minimum 3 lat i nie pracują nigdzie na etacie, mogą prowadzić działalność gospodarczą bez ZUS. W zamian za to będą opłacać składki KRUS, które są zdecydowanie niższe. Warto sprawdzić warunki, które trzeba spełniać, bo ta możliwość generuje spore oszczędności.
 • Spółka z o.o. Co do zasady wspólnicy takiej spółki kapitałowej nie muszą płacić składek ZUS, o ile nie są w niej zatrudnieni. A przecież nie muszą mieć tam umowy o pracę. Takie rozwiązanie jest możliwe w przypadku spółek wieloosobowych. Trzeba jedynie uważać na podział udziałów, bowiem nie zachowanie właściwych proporcji (np. podział 99% i 1%) może prowadzić do uznania przez sąd orzeczenia tzw. iluzoryczności podziału i narzucenie obowiązku płacenia składek społecznych.

Jeśli boisz się, że trudno będzie ci rozkręcić swój biznes przy obciążeniu coraz wyższymi składkami ZUS, zastanów się nad wykorzystaniem opisanych rozwiązań. Otrzymana garść informacji o składkach zusowskich 2019 z pewnością pomoże ci w oswojeniu tematyki kosztów związanych z ZUS oraz znalezienie optymalnego rozwiązania dla siebie. Pamiętać jednak należy, że prowadzenie firmy bez ZUS ma swoje konsekwencje w postaci niższej emerytury w przyszłości oraz bieżącego dostępu do różnych świadczeń gwarantowanych płatnikom składek na ubezpieczenia społeczne.

Wypełnij poniższy formularz aby otrzymać pomoc prawną w zakresie optymalizacji kosztów w Twoim przedsiębiorstiwe.