DIGITAL - MEDIA Wojciech Zając

numer NIP: 8992288711; numer REGON: 020225901

StatusAktywny
Forma prawnaJednoosobowa działalność gospodarcza
Adres rejestracji
ul. Johanna Straussa 2/1, 52-129 Wrocław
Pokaż na mapie wskazówki dojazdu
Forma prawna
Forma prawna
NIP8992288711
REGON8992288711
Data rejestracji03-11-2014

Status VAT i biała lista

Zweryfikuj czy DIGITAL - MEDIA Wojciech Zając jest czynnym płatnikiem VAT oraz zgłoszone przez przedsiębiorcę rachunki bankowe tzw. biała lista.


Weryfikuj

Klasyfikacja działalności

Działalność gospodarcza (kod PKD) wykonywana przez tego przedsiębiorcę

 • 1820Z - Reprodukcja zapisanych nośników informacji
 • 2620Z - Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych
 • 3312Z - Naprawa i konserwacja maszyn
 • 3320Z - Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
 • 4618Z - Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów
 • 4666Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych
 • 4719Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
 • 4741Z - Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 4742Z - Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 4743Z - Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 4754Z - Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 4759Z - Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 4791Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
 • 4799Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
 • 5821Z - Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych
 • 5829Z - Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania
 • 5911Z - Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
 • 5912Z - Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
 • 5920Z - Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
 • 6201Z - Działalność związana z oprogramowaniem
 • 6202Z - Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
 • 6203Z - Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
 • 6209Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
 • 6311Z - Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
 • 6312Z - Działalność portali internetowych
 • 7320Z - Badanie rynku i opinii publicznej
 • 7420Z - Działalność fotograficzna
 • 7490Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 7729Z - Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego
 • 7733Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery
 • 7911B - Działalność pośredników turystycznych
 • 9002Z - Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
 • 9511Z - Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych