-

numer NIP: 1230827100; numer REGON: 141649576

StatusWykreślony
Forma prawnaJednoosobowa działalność gospodarcza
Adres rejestracji
PARTYZANTÓW 3, 05-532 Chojnów
Pokaż na mapie wskazówki dojazdu
Forma prawna
Forma prawna
NIP1230827100
REGON1230827100
Data rejestracji01-10-2008

Status VAT i biała lista

Zweryfikuj czy - jest czynnym płatnikiem VAT oraz zgłoszone przez przedsiębiorcę rachunki bankowe tzw. biała lista.


Weryfikuj

Klasyfikacja działalności

Działalność gospodarcza (kod PKD) wykonywana przez tego przedsiębiorcę

 • 4711Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
 • 4719Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
 • 4725Z - Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 4781Z - Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach
 • 4782Z - Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach
 • 4789Z - Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach
 • 4791Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
 • 4941Z - Transport drogowy towarów
 • 5320Z - Pozostała działalność pocztowa i kurierska
 • 5520Z - Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
 • 5530Z - Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe
 • 6419Z - Pozostałe pośrednictwo pieniężne
 • 6499Z - Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
 • 6512Z - Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe
 • 6619Z - Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych