Wyszukiwarka CEIDG

Wyszukiwarka podmiotów gospodarczych CEIDG (Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej) po NIP (Numer Indentyfikacji Podatkowej)

Wpisz dane firmy którą chcesz sprawdzić lub wybierz miasto / województwo, w którym dana firma jest zarejestrowana. Zebrane informacje pochodzą z oficjalnych źródeł (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) i stanowią oficjalne źródło informacji dostępne online. Dzięki wyszukiwarce możliwe jest odszukanie informacji na temat podmiotu gospodarczego zarejestrowanego w rejestrze CEIDG po numerze NIP. Wyszukiwarka przedsiębiorców umożliwia również dostęp do aktualnych informacji na podstawie numeru REGON firmy.

Szukaj firmy w CEIDG po numerze NIP, numerze REGON lub po nazwie przedsiębiorstwa!

Poniżej wpisz NIP, REGON lub numer rachunku bankowego

Weryfikacja statusu VAT podatników (kontrahentów) jest sprawdzana według statusu wskazanego podmiotu na podany dzień w elektronicznym wykazie podmiotów VAT prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (zgodnie z art. 96b ustawy o podatku od towarów i usług). Każde sprawdzenie statusu otrzymuje unikalny identyfikator umożliwiający jego odtworzenie.


Administrator tej strony nie śledzi i nie gromadzi żadnych danych osobowych związanych z wykorzystaniem wyszukiwarki i nie ma obowiązku uzyskania dodatkowej zgody na przetwarzanie danych osobowych właścicieli firm.

Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04).

CEIDG - Co to takiego i do czego służy?

CEIDG jest rejestrem przedsiębiorców, którzy działają w Polsce. Dzięki Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności możliwe jest odszukanie firm i osób, które prowadzą działalność gospodarczą w Polsce. We bazie CEIDG znajdziesz takie informacje o przedsiębiorcy, jak m.in.: data rozpoczęcia działalności, adres, email (jeśli nie został zastrzeżony), aktualny status (aktywny, zawieszony), rodzaj działalności (kody PKD), dane pełnomocników, czy też spółki cywilne, których wspólnikiem jest dany przedsiębiorca. Może się okazać, że przedsiębiorca, którego szukasz został wykreślony z rejestru. Nie ma możliwości wyszukania danych przedsiębiorców, którzy zakończyli działalność przed 1 lipca 2011 r. (dane te posiadają odpowiednie urzędy miast i gmin według miejsca zamieszkania przedsiębiorcy).

Jak znaleźć przedsiębiorcę lub firmę?

Dostałeś ofertę współpracy, ale zanim podpiszesz umowę z nowym kontrahentem chcesz zweryfikować swojego przyszłego partnera czy jest zarejestrowanym i aktywnym przedsiębiorcą? Jeśli dysponujesz numerem NIP, REGON lub nazwą firmy możesz z łatwością odszukać interesujące Cię informacje. Firmy osób fizycznych (działalność jednoosobowa i wspólnicy spółek cywilnych) znajdują się w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W przypadku spółek cywilnych (jeśli nie znajdziesz aktualnych danych w CEIDG) odnajdziesz w rejestrze REGON.

Wyszukiwanie firmy w CEIDG po numerze NIP lub REGON

Jeśli chcesz wyszukać przedsiębiorstwo w CEIDG wystarczy, że wpiszesz imię i nazwisko, adres, lub numer NIP czy REGON. Możesz również przeglądać listę przedsiębiorców korzystając z:

 • listy województw
 • listy miast
 • klasyfikacji działalności gospodarczej (PKD)

Numer PESEL w bazie CEIDG

Przedsiębiorco, jeśli zarejestrowałeś swoją działalność gospodarczą przed 1 stycznia 2012 roku powinieneś sprawdzić status swojej firmy w CEIDG.
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii przypomniało o obowiązku uzupełnienia numeru PESEL na kilka dni przed upływem terminu (19 maja). Obowiązek ten wynika z przepisów z 2016 roku i jest skutkiem migracji danych rejestrowych z ewidencji gminnych do systemów informatycznych.
Wszystkie podmioty gospodarcze zarejestrowane przed 2012 rokiem, które nie były aktualizowane w ostatnich latach zostaną wykreślone z rejestru CEIDG.W praktyce jednak realnie działający przedsiębiorcy nie mają powodów do obaw.Nawet Ci, którzy nie zaktualizowali swoich wpisów mogą spać spokojnie gdyż Ministerstwo poinformowało o dobrej woli i działaniach mających na celu wychwycenie tych przedsiębiorców, którzy mimo braku aktualizacji numeru PESEL dla swojego wpisu w bazie CEIDG są aktywnymi przedsiębiorcami. Część z tych wpisów została automatycznie zaktualizowana przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.

Brak numeru PESEL w CEIDG - wykreślenie

Ministerstwo już wykreśla niekompletne wpisy, których nie udało się uzupełnić z innych źródeł publicznych jak rejestr Ministerstwa Finansów i bazy GUS. Szacuje się, że w ten sposób Ministerstwo pomogło ok 13 tys. przedsiębiorcom.
Jeśli podejrzewasz, że wpis Twojej działalności gospodarczej w bazie CEIDG jest niepełny sprawdź to i szybko nadrób zaległości. Brak numeru PESEL może skutkować wykreśleniem z rejestru aktywnie działających podmiotów gospodarczych. Ministerstwo zapewnia, że przywrócenie wpisu nie powinno sprawić trudności to jednak w świetle prawa wykreślenie z powodu braku numeru PESEL z CEIDG stanowi skuteczną barierę dla operacyjności każdej firmy.
Aby sprawdzić, czy numer PESEL jest w danym wpisie w CEIDG, wystarczy zalogować się na swoje internetowe konto CEIDG. Jeśli przedsiębiorca widzi tam dane swojej firmy, oznacza to, że wszystko jest w porządku i nie musi interweniować.

Ilu przedsiębiorców zostanie wykreślonych z CEIDG?

Trudno ustalić realną liczbę przedsiębiorców, którzy zostaną wykreśleni z uwagi na brak numeru PESEL z uwagi na duży ruch w tej sprawie. Ministerstwo aktualizuje swoje dane i stara się je uzupełnić z publicznych baz danych, przedsiębiorcy zgłaszają swoje zmiany w CEIDG… Szacuje się, że ok 230 tys. firm zostanie wykreślonych z bazy CEIDG.Przypomnijmy, że cały rejestr CEIDG zawiera obecnie ponad 2 mln wpisów przedsiębiorców.Aktualizacja pozwoli oczyścić Centralną Ewidencję Informacji Działalności Gospodarczej z tzw. martwych dusz.

Biała lista podatników VAT (CEIDG)

Już od 1 września 2019 roku ruszyła biała lista podatników VAT wprowadzona przez Resort Finansów. Dzięki temu przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą zyskali dodatkowe narzędzie do weryfikacji partnerów biznesowych, ale również kolejne obowiązki związane z prowadzeniem firmy. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje.


Na skróty:

Czym jest biała lista podatników oraz gdzie można ją znaleźć?

Elektroniczny wykaz czynnych podatników VAT, potocznie znany jako “biała lista płatników VAT” jest zbiorem informacji o zarejestrowanych przedsiębiorstwach na terytorium Polski. Zastąpiła ona 3 dotychczasowe wykazy, w których firmy mogły szukać danych o swoich partnerach biznesowych:

 • wykaz firm niezarejestrowanych lub tych, które zostały wykreślone z rejestru (tzw. czarna lista),
 • wykaz firm, którym przywrócono rejestrację VAT,
 • wykaz podatników czynnych i zwolnionych.

Nie trzeba się do niej zapisywać - system automatycznie pobierze dane z serwerów odpowiednich urzędów. Listę nadzoruje Szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS).
Aby skorzystać z nowego narzędzia, wystarczy wejść na odpowiednią stronę w internecie. Do wyboru mamy serwis Ministerstwa Finansów oraz stronę CEIDG. Niezależnie od tego, z której opcji postanowimy skorzystać, czeka na nas interfejs do wyszukiwania przedsiębiorstw korzystający z tych samych baz danych.

Jakie informacje zawiera biała lista i kto może sprawdzić dane w niej zawarte?

Narzędzie wprowadzone przez Ministerstwo finansów ma na celu pomoc przedsiębiorstwom w weryfikacji potencjalnych kontrahentów. Poniższe informacje można sprawdzić do 5 lat wstecz. Najważniejsze dane na liście, z punktu widzenia prowadzenia przedsiębiorstwa to:

 • informacja czy dana firma jest czynnym płatnikiem VAT,
 • wykaz decyzji Urzędu Skarbowego o odmówieniu, wykreśleniu bądź przywróceniu jako podatnika VAT szukanego przedsiębiorcy.
 • numer konta bankowego, na który powinno się wysłać przelew za towar bądź usługę.

Dodatkowe informacje zawarte w białej liście:

 • zarejestrowana nazwa działalności bądź imię i nazwisko przedsiębiorcy,
 • numer, za pomocą którego podmiot został zidentyfikowany na potrzeby podatku, jeżeli taki numer został przyznany,
 • REGON
 • PESEL
 • KRS
 • adres siedziby - w przypadku firm niebędącymi osobami fizycznymi,
 • adres prowadzenia działalności gospodarczej, lub adres zamieszkania w przypadku braku stałego miejsca prowadzenia firmy (osoby fizyczne),
 • imiona i nazwiska osób wchodzących w skład organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu oraz ich numery identyfikacji podatkowej lub numery PESEL,
 • imiona i nazwiska prokurentów oraz ich numery identyfikacji podatkowej lub numery PESEL,
 • imię i nazwisko lub firmę (nazwę) wspólnika oraz jego numer identyfikacji podatkowej lub numer PESEL.
 • numery rachunków bankowych lub rachunków w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której dana firma jest członkiem, otwartych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą – wskazanych w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym.

Dostęp do nowego systemu ma każdy obywatel, jednakże został stworzony głównie z myślą o przedsiębiorcach płacących VAT w Polsce. Jeśli jeszcze nie znalazłeś się na liście, mimo prowadzenia działalności gospodarczej albo są tam błędne dane - nie wpadaj w panikę. Jak informuje Rzecznik Ministerstwa Finansów Marek Jurek - ministerstwo liczyło się z przejściowymi problemami na początku funkcjonowania nowego wykazu i będzie starało się jak najszybciej poprawnie uzupełnić wszystkie wpisy.

Nowe obowiązki dla podatników

Już od początku roku 2020 przedsiębiorcy będą musieli sprawdzać, czy rachunek bankowy na białej liście zgadza się z tym na otrzymanej fakturze. Jest to szczególnie ważne przy wpłatach powyżej 15 tys. złotych. Przedsiębiorca, który dokona płatności na inny rachunek bankowy kontrahenta niż ten podany na białej liście, nie będzie mógł powyżej tej kwoty zaksięgować kosztów uzyskania przychodu. Dodatkowo solidarnie będzie odpowiadał z drugą stroną transakcji za ewentualny nierozliczony VAT. W takim przypadku może okazać się, że będziemy zmuszeni zapłacić część należnego podatku - bezpośrednio do Urzędu Skarbowego. Dlatego też Resort Finansów radzi, aby dokładnie przyjrzeć się numerowi konta naszego partnera biznesowego. W razie wątpliwości należy skontaktować się z urzędem w celu dodatkowej weryfikacji danych zawartych w wygenerowanym raporcie przez elektroniczny wykaz czynnych podatników VAT. Co w wypadku kiedy przedsiębiorca zorientuje się, że wpłacił należność za transakcję na inne konto niż to widoczne na białej liście podatników VAT? Resort Finansów przewidział rozwiązanie w takiej sytuacji w postaci zgłoszenia tego błędu do Urzędu Skarbowego. Przedsiębiorca powinien zrobić to maksymalnie w 3 dni od dokonania zapłaty. Powiadomienie odpowiednich organów państwowych ma na celu uchronienie nas przed negatywnymi skutkami takiego działania. Wszyscy przedsiębiorcy powinni pamiętać o aktualizowaniu numerów kont w CEIDG lub Urzędzie Skarbowym, tak aby w zestawieniu białej listy zawsze był nasz aktualny rachunek bankowy. Dzięki temu partnerzy biznesowi nie będą mieli wątpliwości co do uczciwości prowadzonych przez nas interesów.

Choć może wydawać się to uciążliwe, w gruncie rzeczy ma to na celu ochronę przedsiębiorców przed tak zwanymi karuzelami vatowskimi, w które często byli wciągani uczciwi właściciele firm. W przypadku takich oszustw spółki - słupy znikały tak szybko, jak się otwierały. Urząd Skarbowy nie mógł namierzyć osób odpowiedzialnych za ten proceder, dlatego też bacznie przyglądał się wykorzystanemu podmiotowi gospodarczemu - często utrudniając normalne funkcjonowanie działalności gospodarczej.

Zagraniczni kontrahenci

W przypadku transakcji z zagraniczną firmą, która nie jest płatnikiem VAT w Polsce - z zasady biała lista nie obowiązuje. Natomiast jeżeli nasz zagraniczny kontrahent rozlicza się w naszym kraju, powinien znajdować się w rejestrze, wraz z numerem konta. Zagraniczny rachunek bankowy również będzie akceptowany przez system. Warto sprawdzić nowego zagranicznego kontrahenta przed transakcją i ewentualnie prosić o fakturę z numerem konta podanym na białej liście podatników VAT. Uchroni nas to przed uciążliwymi wyjaśnieniami w Urzędzie Skarbowym.

Automatyczne sprawdzanie firm - API z limitami

Projekt Resortu Finansów zakłada możliwość sprawdzenia rejestrów białej listy przy pomocy zewnętrznego interfejsu programistycznego. Niestety złą wiadomością dla przedsiębiorców, z dużą liczbą kontrahentów, jest ustalenie limitu dziennego na takie zapytania do systemu poprzez takie narzędzie. W ciągu doby baza danych elektronicznego wykazu czynnych podatników VAT przyjmie 10 zapytań, każdorazowo sprawdzając maksymalnie 30 podmiotów gospodarczych. Jeśli wyczerpiemy limit automatycznego sprawdzania, pozostanie nam pojedyncze wyszukiwanie i weryfikowanie firm oraz ich numerów kont w bazie. Ministerstwo podkreśla, że limity mogą ulec zmianie w przyszłości - wszystko zależy od wydajności nowo wprowadzonego systemu.

Podsumowanie - o czym należy pamiętać

Wraz z wejściem białej listy podatników, przedsiębiorca powinien pamiętać o kilku nowych obowiązkach, aby uniknąć wyjaśnień i kontroli ze strony Urzędu Skarbowego:

 • Przedsiębiorca musi sprawdzać numer konta bankowego przed wpłatą należności za transakcję. Musi zgadzać się z tym podanym w elektronicznym wykazie podatników VAT. Należy tego pilnować zwłaszcza przy wpłatach powyżej 15 tys. złotych.
 • Jeżeli firma wpłaciła pieniądze na inne konto niż to podane w wykazie, ma 3 dni na zgłoszenie tego faktu do Urzędu Skarbowego. Takie działanie może uchronić przedsiębiorstwo przed przykrymi sankcjami.
 • Każdorazowo przy zmianie rachunku bankowego, należy jak najszybciej uaktualnić dane w odpowiednich organach państwowych.

Jak prowadzić firmę bez ZUSu

Jak prowadzić firmę w Polsce legalnie bez ZUSu i płacić niższe podatki?


Przygotowane przez nas rozwiązanie pozwoli zaoszczędzić Ci od 10 tys. zł do nawet 20 tys. zł! O tym jak można legalnie zaoszczędzić na składkach ZUS dowiesz się czytając ten artykuł. Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej dla swojej firmy skorzystaj z formularza kontaktowego na końcu strony.

Wszystko o składkach ZUS 2019

Składki ZUS to duże obciążenie finansowe, która nęka wszystkich pracujących, a w szczególności osoby prowadzące działalność gospodarczą. To także widmo, które odstrasza potencjalnych przedsiębiorców chcących spróbować swoich sił w biznesie. Warto więc zyskać wiedzę na temat szczegółów tych składek, zasad naliczania, terminów płacenia i innych, dotyczących ZUS informacji. Warto też poznać sposoby na prowadzenie firmy bez płacenia składek ZUS lub w mniejszym wymiarze i to całkowicie zgodnie z prawem.

 • Jakie są obowiązki przedsiębiorcy wobec ZUS?
 • Ile wynoszą aktualne składki ZUS w 2019 roku?
 • Do kiedy należy opłacić składki ZUS z działalności gospodarczej?
 • Ile wynosi preferencyjny ZUS (tzw. mały ZUS) dla nowych firm?
 • Jaki jest zatem stały miesięczny koszt prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej w Polsce?

Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w poniższym artykule.

Kto musi płacić ZUS?

Do płacenia ZUS-u zobowiązane są wszystkie osoby pracujące na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenie, przy czym obciążenie tymi płatnościami leży po stronie pracodawcy i samego pracownika, po 50%. Na chwilę obecną jedyna legalna forma wykonywania pracy, która nie generuje kosztów ZUS to umowa o dzieło, z której odprowadzany jest jedynie podatek dochodowy. Trzeba jednak liczyć z tym, że to rodzaj umowy, który nie zostanie potem zaliczony do okresów składkowych liczonych do emerytury. Ponadto, jeśli jest to jedyna forma pracy, warto pamiętać, że nie ma tu także ubezpieczenia zdrowotnego. Druga grupa obarczona składkami ZUS i to w zwiększonym wymiarze to podmioty prowadzące działalność gospodarczą. Każda osoba prowadząca firmę musi opłacać swój ZUS osobisty oraz składki pracowników, w części przynależnej pracodawcy. Nietrudno więc się domyślić, że ZUS przedsiębiorcy 2019 to zdecydowanie większe obciążenie. Konieczne jest jednak małe wyjaśnienie. Powyższe koszty obowiązują jedynie osoby prowadzącej działalność gospodarczą tzw. pozarolniczą. Działalność rolnicza objęta jest składkami, które regulują odrębne przepisy i obsługuje zupełnie inna instytucja, tj. KRUS.

Części składowe obowiązkowych ubezpieczeń społecznych

Mówimy, że trzeba zapłacić ZUS, ale zwykle nie zastanawiamy się nad tym, co kryje w sobie określenie `"`składki zusowskie`"`. Tą wiedzę posiadają oczywiście wszystkie księgowe i kadrowe, ale zwykły przedsiębiorca już niekoniecznie. A szkoda, bo przecież zawsze warto wiedzieć na co konkretnie wydajemy swoje pieniądze. Zacząć trzeba od tego, czym w ogóle zajmuje się ZUS? Odcinając się rzecz jasna od wszelkiego rodzaju komentarzy na temat jego skuteczności i przydatności. Pełna nazwa to Zakład Ubezpieczeń Społecznych powstał w 1934 roku i od tego czasu przeszedł wiele transformacji. Co ciekawe, przez pięć lat nie istniał. W 1955 roku został zlikwidowany, a jego funkcje powierzono innym instytucjom. Jednak już 1960 roku przywrócono ZUS do działania, można więc wywnioskować, że ówczesne władze nie znalazły lepszych rozwiązań, co zresztą nie zmieniło się do dzisiaj.

Wysokość składki ZUS dla przedsiębiorcy w 2019 roku

Prowadząc w Polsce firmę w formie jednoosobowej działalności gospodarczej jesteś zobowiązany jako przedsiębiorca płacić comiesięczne składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu ubezpieczenia ZUS w wysokości około 1200 zł.

Kompetencje Zakładu Ubezpieczeń Społecznych:

 • Ustalanie i pobieranie składek oraz rozliczenia z płatnikami na ich kontach indywidualnych,
 • Obliczanie, przydzielanie i wypłata płatnikom należnych świadczeń,
 • Wyliczanie oraz wypłata emerytur i rent,
 • Orzekanie za pośrednictwem lekarzy orzeczników i komisji lekarskich praw do otrzymywania świadczeń z ubezpieczeń społecznych z tytułu niezdolności do pracy,
 • Wydawanie legitymacji dla emerytów i rencistów,
 • Kontrola prawidłowości realizowania obowiązku wpłacania składek przez płatników,
 • Wykonywanie analiz i prognoz w zakresie przyszłych świadczeń dla płatników.

Kiedy już wiadomo, czym zajmuje się ta szacowna instytucja, przyszedł czas na przeanalizowanie samych składek. Oczywiście największą ich część stanowi ubezpieczenie emerytalne, to 19,52% podstawy wymiaru.

Pozostałe części składowe składek ZUS 2019:

 • Ubezpieczenie rentowe - 8% podstawy wymiaru,
 • Ubezpieczenie chorobowe - 2,45% podstawy wymiaru,
 • Ubezpieczenie wypadkowe - przedział od 0,4 do 3,6% podstawy wymiaru,
 • Ubezpieczenie zdrowotne - 9% podstawy wymiaru,
 • Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - 0,1% podstawy wymiaru,
 • Fundusz Emerytur Pomostowych - 1,5% podstawy wymiaru,
 • Fundusz Pracy - 2,45% podstawy wymiaru.

Reasumując, ZUS pobiera od nas składki w ustalonej przepisami wysokości, po czym zajmuje się podziałem tych kwot zgodnie z powyższym wykazem. Podstawa wymiaru składek, na podstawie której obliczane są poszczególne składniki zależy od tytułu do ubezpieczenia, tj. od osiągniętego przychodu, kwoty zadeklarowanej przez płatnika bądź kwoty określonej odrębnymi przepisami. Dla osób zatrudnionych w ramach umowy o pracę bądź umowę zlecenie wszystkie części aktualnych składek ZUS 2019 są obowiązkowe. W przypadku przedsiębiorców dobrowolne jest ubezpieczenie chorobowe. Trzeba jednak pamiętać, że rezygnując z opłacania tej części, odbieramy sobie prawo do pewnych świadczeń, np. zasiłku macierzyńskiego i chorobowego.

Ile wynosi składka ZUS 2019 dla działalności gospodarczej?

Składki zusowskie niestety wciąż rosną, co jest pokłosiem ustalanego przez rząd, wciąż większego wynagrodzenia przeciętnego. Ta wartość sprawia, że prowadzący działalność gospodarczą płacą coraz większe składki. Z prostych wyliczeń wynika, że w ciągu ostatnich 10 lat wzrosły one prawie o 500 zł.
Wysokość składek ZUS dla przedsiębiorców w ostatnich latach:

2010201120122013201420152016201720182019
839,06890981,0210271042,51095,41121,51172,61232,161316,97

Z tytułu ZUS 2019 składki wynoszą już więc lekko powyżej 1300 zł, a w kolejnym roku zapowiada się kolejna, o wiele większa podwyżka. Prawdopodobnie będzie to około 10%. Już dziś wiele małych firm ma problem z terminowym opłacaniem składek, co oczywiście generuje dodatkowe koszty. Warto zapoznać się z wielkością odsetek związanych z opóźnieniami, żeby potem nie było niespodzianek. W skomplikowanych wyliczeniach pomoże praktyczny narzędzie, obliczający składki ZUS kalkulator.
Oczywiście na całość opłat składają się poszczególne składki:

emerytalna558,08
rentowa228,72
chorobowa70,05
wypadkowa47,75
Fundusz Pracy70,05
ubezpieczenie zdrowotne342,32
Razem1316,97

Przedsiębiorcy, którzy szukają oszczędności mogą nie płacić ubezpieczenia chorobowego, ale tylko w przypadku swojego ZUS-u osobistego. Wszystkie składniki tych płatności dotyczące zatrudnianych pracowników są obowiązkowe. Warto też pamiętać o konsekwencjach takich oszczędności.

Firma z mniejszymi składkami - mały ZUS 2019

Koszt w postaci narzucanych przez ZUS aktualnych składek to często zbyt duże obciążenie dla firm, szczególnie dla tych z sektora MŚP oraz dla początkujących przedsiębiorców. Dlatego rząd, chcąc jednak zachęcić nas do działalności na własny rachunek daje możliwość obniżania tych kosztów czyli, tzw. mały ZUS. Ale i ten prezent od rządzących podlega corocznym podwyżkom. Do tej pory pod określeniem mały ZUS kryła się możliwość płacenia mniej niż połowy obowiązujących składek przez pierwsze 24 miesiące działalności. W roku 2018 składki wynosiły 520 zł wraz z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym. Uprawnieni do skorzystania z ulgi byli przedsiębiorcy zaczynający swoją pierwszą działalność lub ci, którzy jej nie prowadzili przez ostatnie 60 miesięcy oraz spełniali inne wymogi wskazane przez ustawodawcę. Dziś mały ZUS dla firm wynosi 555, 85 zł wraz z ubezpieczeniem chorobowym, ale dodatkowo ustawodawca wprowadził tzw. ulgę na start. Można przez pierwsze 6 miesięcy działalności płacić tylko ubezpieczenie zdrowotne czyli 342,32 zł, a potem przejść na zwykłą ulgę w ramach małego ZUS-u. To spore ułatwienie, ale trzeba pamiętać, że przez ten czas przedsiębiorcy nie przysługują żadne świadczenia chorobowe, wypadkowe, macierzyńskie itp.

Inne sposoby na obniżenie kosztów ZUS

Poza opisanym tzw. małym zusem 2019 są jeszcze inne sposoby, które pozwolą wam obniżyć koszty prowadzenia działalności związane ze składkami zusowskimi.

 • Inkubator przedsiębiorczości. Osoby, które chcą otworzyć start-up lub inną formę nowej działalności i boją się formalności oraz składek ZUS, mogą skorzystać z oferty takiego inkubatora. Prowadzą je uczelnie, fundacje, gminy i podmioty prywatne. Obsługują firmy o określonym przez siebie profilu w zakresie formalności prawnych, księgowych oraz kadrowych. Kosztuje to średnio 300-500 zł na miesiąc i trzeba się poddać wielu regułom, ale w zamian nie trzeba m.in. płacić składek ZUS. Możliwość odbiera całkiem swobodę działalności, ale generuje oszczędności, więc każdy musi sam zdecydować, co jest dla niego ważniejsze.
 • Połączenie pracy na etacie z działalnością gospodarczą. Jeżeli masz pomysł na biznes, który jesteś w stanie połączyć z pracą na umowę, to twoja sytuacja jest bardzo korzystna. W takim przypadku możesz prowadzić firmę bez ZUS, jesteś zobowiązany jedynie do opłacania dodatkowej składki zdrowotnej, która w 2019 roku wynosi 342,32 zł.
 • Działalność nierejestrowana. Od kwietnia 2018 r. obowiązuje tzw. Konstytucja biznesu, która między innymi wprowadziła możliwość prowadzenia działalności nierejestrowanej. Pozwala to na prowadzenie takiej `"`firmy na próbę`"` albo po prostu dorabianie do pensji bez konieczności rejestrowania działalności, a tym samym bez ZUS. Warunkiem jest osiąganie przychodów na poziomie nie przekraczającym 50% minimalnego wynagrodzenia.
 • Działalność rolnicza i KRUS. Osoby, które spełniają odpowiednie warunki, m.in. są ubezpieczone w KRUS od minimum 3 lat i nie pracują nigdzie na etacie, mogą prowadzić działalność gospodarczą bez ZUS. W zamian za to będą opłacać składki KRUS, które są zdecydowanie niższe. Warto sprawdzić warunki, które trzeba spełniać, bo ta możliwość generuje spore oszczędności.
 • Spółka z o.o. Co do zasady wspólnicy takiej spółki kapitałowej nie muszą płacić składek ZUS, o ile nie są w niej zatrudnieni. A przecież nie muszą mieć tam umowy o pracę. Takie rozwiązanie jest możliwe w przypadku spółek wieloosobowych. Trzeba jedynie uważać na podział udziałów, bowiem nie zachowanie właściwych proporcji (np. podział 99% i 1%) może prowadzić do uznania przez sąd orzeczenia tzw. iluzoryczności podziału i narzucenie obowiązku płacenia składek społecznych.

Jeśli boisz się, że trudno będzie ci rozkręcić swój biznes przy obciążeniu coraz wyższymi składkami ZUS, zastanów się nad wykorzystaniem opisanych rozwiązań. Otrzymana garść informacji o składkach zusowskich 2019 z pewnością pomoże ci w oswojeniu tematyki kosztów związanych z ZUS oraz znalezienie optymalnego rozwiązania dla siebie. Pamiętać jednak należy, że prowadzenie firmy bez ZUS ma swoje konsekwencje w postaci niższej emerytury w przyszłości oraz bieżącego dostępu do różnych świadczeń gwarantowanych płatnikom składek na ubezpieczenia społeczne.